Effekt av selentillskott på hjärthälsan

Chambers of the heart
American Heart Association definierar hjärtsvikt som ett tillstånd där hjärtmuskeln inte kan pumpa ut tillräckligt med blod till kroppen för att hålla vävnader och organ tillräckligt syresatta. Hjärtsvikt är ett tillstånd som det inte finns något känt botemedel mot. Selenbrist är associerad med försämring av hjärtsvikt.

Selen är en viktig antioxidant och ett viktigt spårämne som är nödvändigt för nyckelaktiviteter i vår metabolism (Djalalinia 2019). Metaanalyser av randomiserade, kontrollerade studier av selentillskott avslöjar att selentillskott är kostnadseffektivt och en lättanvänd metod som kan spela en viktig roll i att förebygga riskfaktorer för hjärtsjukdomar (Hasani 2018; Hasani 2019; Mahdavi 2019; Tabrizi 2017).

Metaanalyser av randomiserade, kontrollerade studier bekräftar resultaten i Bomers multinationella observationskohortstudie. I den studien hade hjärtsviktpatienter med serumkoncentrationer av selen under 70 mikrogram per liter sannolikhet större risk att ha följande kännetecken [Bomer 2019]:

 • äldre
 • oftare kvinnor
 • sämre hjärtfunktion – graderat av New York Heart Association
 • allvarligare tecken och symtom på hjärtsvikt
 • sämre träningskapacitet (6 minuters gångtest)
 • sämre livskvalitet

Flera av dessa kännetecken var typiska för hjärtsviktpatienter med serumkoncentrationer av selen under 100 mikrogram per liter. Forskarna drog slutsatsen att selenbrist hos hjärtsviktpatienter är förknippat med nedsatt träningskapacitet, med en 50 procent högre dödlighet och med nedsatt mitokondriell funktion i hjärtmuskelceller (Bomer 2019).

Selentillskott och effekten på biomarkörer för oxidativ stress

Forskare undersökte 13 studier (12 randomiserade, kontrollerade studier och en överkorsningsstudie studie där 2 790 personer deltog. De utvärderade effekten av selentillskott på biomarkörer för antioxidater. Metaanalysen visade att selentillskott signifikant ökade nivåerna av antioxidantenzymet glutationperoxidas och ökade den totala antioxidantkapaciteten samtidigt som nivåerna av malondialdehyd minskade, som är en känd biomarkör för oxidativ stress (Hasani 2019).

Selentillskott och effekten på kolesterol och triglycerider

Forskare granskade 11 studier med 1 221 deltagare. De fann att intaget av selentillskott resulterade i en statistiskt signifikant förbättring av de totala kolesterolnivåerna – triglyceridnivåer och i mycket låga lipoproteinnivåer. Selentillskottet förbättrade inte signifikant lipoproteinnivåer med låg densitet, lipoproteinnivåerna med hög densitet eller lipoproteinerna med hög densitet för det totala kolesterolförhållanden (Hasani 2018).

Selentillskott och effekten på glykemiska index

Forskare genomförde en metaanalys av 12 dubbelblinda, placebokontrollerade studier som publicerades mellan 2004 och 2016 (selen-interventionsgruppen: n = 757; placebo-kontrollgruppen: n = 684) (Mahdavi 2019).

Selentillskottet minskade signifikant HOMA-B (beta-cellfunktion). Selentillskottet ökade insulinkänsligheten signifikant som ett mått i insulinkänslighetsindex (QUICKI) (Mahdavi Gorabi 2019). Med ett selentillskott verkade det vara lägre krav på utsöndring från betacellerna, kanske på grund av förbättrad insulinkänslighet.

Selentillskott var inte signifikant associerat med några förändringar i följande mätningar, vilket tyder på att selentillskottet inte ökade eller minskade risken för att utveckla typ 2-diabetes:

 • fastande plasmaglukosnivåer
 • insulinnivåer
 • HOMA-IR-insulinresistenspoäng
 • HbA1c-nivåer (genomsnittlig nivå av blodsocker under de senaste 2-3 månaderna)
 • adiponektinnivåer (proteinhormon som behövs för blodglukosreglering)

En metaanalys från 2017 visade att selentillskott till patienter som diagnostiserats med metaboliskt syndrom var associerat med en signifikant ökning av QUICKI-insulinkänsligheten men det associerades inte med några förändringar i fastande plasmaglukos och insulinresistens (Tabrizi 2017).

En randomiserad, kontrollerad studie från 2016 visade att 200 mikrogram selentillskott per dag som gavs till patienter med typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom resulterade i signifikanta minskningar av insulinnivåer, insulinresistenspoäng, betacellfunktionspoäng och serum hs-CRP-nivåer samt signifikanta ökningar av QUICKI-poäng och den totala antioxidantkapaciteten (Farrokhian 2016).

Selen i kombination med Q10 och effekten på hjärtfunktionen

I KiSel-10-studien testade professor Urban Alehagen under fyra år effekten av kombinationen av ett selentillskott (200 mikrogram/dag) och ett Q10-preparat (2 x 100 milligram /dag) på seniorer som bodde hemma. Data från studien visade att dödligheten i hjärtsjukdomar minskade med 50 procent och att seniorerna i den aktiva behandlingsgruppen fick en förbättrad hjärtfunktion och bättre livskvalitet. Professor Alehagen förklarade resultaten och mekanismerna för de skyddande effekterna av Q10 och selen med att den oxidativa stressen hade minskat, att inflammation och fibros reducerats samt att nivån på insulinliknande tillväxtfaktor 1 höjdes. (Alehagen 2013; 2018).

Information att ta med sig: Selen och hjärthälsa

 • Selen är ett viktigt mikronäringsämne i metabolismen.
 • Selen har en antioxidativ och antiinflammatorisk effekt som spelar en viktig roll för att förebygga hjärtsjukdomar.
 • Selenoproteinenzymer som glutationperoxidas och tioredoxinreduktas skyddar mot oxidativa skador och hjälper till att reglera immunsystemets processer.
 • Det verkar finnas ett synergiskt samband mellan selen och Q10 som skyddar hjärtmuskeln (Alehagen 2015).

Källor

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 157-162.

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., & Johansson, P. (2018). Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Plos One, 13(4), e0193120.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, et al. Selenium and Outcome in Heart Failure. Eur J Heart Fail. 2019, 10.1002/ejhf.1644.

Djalalinia S, Khosravi M, Hasani M, et al. Effects of Selenium Supplementation on Cardiometabolic Risk Factors, Inflammatory, and Antioxidant Markers: A Systematic Review and Meta-analysis Protocol. Int J Prev Med. 2019;10:213.

Farrokhian A, Bahmani F, Taghizadeh M, et al. Selenium Supplementation Affects Insulin Resistance and Serum hs-CRP in Patients with Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease. Horm Metab Res. 2016, 48(4): 263-268.

Hasani M, Djalalinia S, Sharifi F, Varmaghani M. Effect of Selenium Supplementation on Lipid Profile: A Systematic Review and Meta-Analysis. Horm Metab Res. 2018, 50(10): 715-727.

Hasani M, Djalalinia S, Khazdooz M, Asayesh H. Effect of Selenium Supplementation on Antioxidant Markers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Hormones (Athens). 2019, 18: 451-462.

Mahdavi Gorabi A, Hasani M, Djalalinia S, Zarei M. Effect of Selenium Supplementation on Glycemic Indices: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Diabetes Metab Disord. 2019, 18: 349-362.

Tabrizi R, Akbari M, Moosazadeh M, et al. The Effects of Selenium Supplementation on Glucose Metabolism and Lipid Profiles Among Patients with Metabolic Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Horm Metab Res. 2017, 49(11): 826-830.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *