Selen, coenzym Q10 och hjärthälsa

Det verkar finnas ett särskilt biologiskt samband mellan selen och coenzym Q10 som gör att dessa, när de tas i kombination, kan ha viktiga positiva effekter på hjärtats hälsa.

Jag tänker ofta på hur man kan bevara ett friskt hjärta och vilken roll ett tillskott av selen kan spela för hjärtat.  Det kanske förvånar många av er. Vi tänker ju ofta på selen främst som ett medel att förebygga cancer och sköldkörtelproblem, och för att skydda oss mot skadliga effekter av tungmetaller som kvicksilver och kadmium.  Vi vet att vårt immunförsvar behöver en viss mängd selen för att fungera optimalt.  Eller hur?

Selentillskott och god hjärthälsa
Men hur är det egentligen – finns det något samband mellan selenintag, selenkoncentration och hjärthälsa?  I den medicinska tidskriften The Lancet har professor Margaret P. Rayman, University of Surrey i Guildford, Storbritannien, beskrivit några faktorer där tillräcklig selenkoncentration och optimala nivåer selenproteiner kan ha betydelse för ett friskt hjärta [Rayman 2012]:

 • förhindra oxidativa skador orsakade av fettämnen (lipider)
 • hämma blodplättarnas hopklumpning
 • minska inflammation.

Professor Rayman återger också resultatet av en meta-analys av 25 observationsstudier. Meta-analysen visade att en ökning av selenkoncentrationen med 50 % var kopplad till i genomsnitt 24 % lägre risk för kranskärlssjukdom (konfidensintervall: 7 %, 38 %) [Flores-Mateo].

Det behövs interventionsstudier av selentillskott och hjärthälsa
Dessa studier var alltså observationsstudier.  Vad vi behöver är data från interventionsstudier, dvs. randomiserade, kontrollerade studier där en behandlingsgrupp får ett dagligt selentillskott och en kontrollgrupp får matchande placebo (”sockerpiller”).

När detta skrivs, 2017, har vi vissa data från väldesignade interventionsstudier där man använt ett medicinskt jästpreparat med högt seleninnehåll som testprodukt.  Låt oss titta närmare på dessa.

UK PRECISE, en pilotstudie av selen och kolesterol
Professor Rayman och hennes forskarteam rapporterade resultaten från en studie där 501 äldre brittiska medborgare med låga selenhalter deltog.  I denna pilotstudie gav sex månaders tillskott av såväl 100 mikrogram som 200 mikrogram betydligt lägre serumkolesterol och icke-HDL-kolesterol.

Effekten av selentillskott när det gäller att förbättra kvoten mellan totalt kolesterol och HDL-kolesterol tyder på att selentillskottet kan ha en positiv effekt på hjärtsjukdom hos äldre personer med låga selenvärden [Rayman 2011].

KiSel-10, en studie av kombinerat tillskott av selen och coenzym Q10
Dessa spännande resultat kommer från en svensk studie som genomfördes av professor Urban Alehagen och hans forskningskollegor. I KiSel-10-studien deltog 443 äldre personer från ett landsbygdsområde i Sverige.

Deltagarna placerades slumpmässigt (randomiserades) i en aktiv behandlingsgrupp som dagligen fick 200 mikrogram organiska jästtabletter med högt seleninnehåll och 200 milligram coenzym Q10 i kapselform.  Studiedeltagare placerades även slumpmässigt i kontrollgruppen som fick matchande placebo dagligen.  Behandlingen pågick i fyra år.

Signifikanta fördelar med att kombinera selen och coenzym 10
I KiSel-10-studien kunde man visa följande statistiskt signifikanta fördelar med det kombinerade näringstillskottet i jämförelse med placebo [Alehagen 2013; Johansson; Alehagen 2015]:

 • Minskad risk att dö i hjärtsjukdom
 • En lägre åldersrelaterad nedsättning av hjärtats funktion påvisades på EKG
 • Mindre mängd av biomarkörerna NT-proBNP i blodet (biomarkörer för hjärtsvikt)
 • Mindre mängd biomarkörer i blodet för oxidativa stresskador
 • Mindre mängd biomarkörer i blodet för inflammation
 • Mindre behov av sjukhusinläggning

Tioårig uppföljning av resultatet av selen- och coenzym10-tillskott
De svenska forskarna använde sig av dödsattester och obduktionsrapporter för att undersöka effekten av den fyra år långa behandlingen med kombinerat kosttillskott, i upp till tio år efter behandlingen.  Samtliga studiedeltagare kunde följas upp.

Och vad blev resultatet av uppföljningen?  Den signifikant lägre risken att dö av hjärtsjukdom kvarstod under de tio åren efter den aktiva behandlingen som gavs i studien.  Den kvarstående effekten var kraftig hos båda könen [Alehagen 2015].

Det speciella inbördes förhållandet mellan selen och coenzym Q10
Professor Alehagen (Sverige) och professor Aaseth (Norge) förklarade det speciella inbördes förhållandet mellan selen och coenzym Q10 på följande sätt:

 • Låga selenvärden hindrar cellerna från att få optimal koncentration av coenzym Q10.
 • Tillräckliga nivåer av coenzym Q10 behövs för att de seleninnehållande selenproteinerna i cellerna ska kunna utöva optimal funktion [Alehagen & Aaseth 2014].

Selen och coenzym Q10 i kombination till patienter som hjärtopereras
År 2010 rapporterade dr Franklin Rosenfeldt och en forskargrupp i Melbourne, Australien, resultaten från en studie där de slumpmässigt tilldelat 117 patienter som skulle genomgå kranskärls- eller hjärtklaffsoperation aktiv behandling med en kombination av tillskott, eller placebo [Leong].

Den aktiva behandlingen bestod av följande näringstillskott:

 • selen
 • coenzym Q10
 • magnesium-orotat
 • liponsyra
 • omega 3-fettsyror

Behandlingen började i båda grupperna, såväl den aktiva behandlingsgruppen som placebokontrollgruppen, ungefär två månader före operationen och höll på i en månad efter operationen.

Resultaten visade att ett dagligt tillskott av selen och coenzym Q10 minskade skador på grund av oxidativ stress orsakad av en operation och förkortade sjukhusvistelsen efter operationen [Leong].  Detta näringstillskott till patienterna var säkert, billigt och effektivt.

Selen och coenzym Q10 i kombination till patienter med hjärtsvikt
År 2005 rapporterade dr Klaus Witte och en forskargrupp i Storbritannien resultaten från en nio månader lång randomiserad och kontrollerad studie där hjärtsviktspatienter fick antingen aktiv behandling bestående av en daglig dos selen och coenzym Q10 och andra mikronäringsämnen, eller placebo [Witte].

I denna studie fann man att äldre personer med hjärtsvikt som behandlades med coenzym Q10, selen och andra mikronäringsämnen fick följande positiva effekter:

 • Större vänsterkammarvolym
 • Ökad ejektionsfraktion (pumpvolym) från vänster kammar
 • Högre poäng för livskvalitet

Selen + coenzym Q10 = bättre hjärthälsa
Dr Rosenfeldt har uttryckt det bäst: Han menade att kompletterande behandling med ett dagligt tillskott av selen och coenzym Q10 var säkert och billigt och räddade både patienter och sjukhusets pengar.

Källor

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641. doi:10.1371/journal.pone.0141641.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452. doi:10.1002/biof.1245

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680. doi:10.1371/journal.pone.0137680

Flores-Mateo, G., Navas-Acien, A., Pastor-Barriuso, R., & Guallar, E. (2006). Selenium and coronary heart disease: a meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 84(4), 762-773.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288.

Leong, J., van der Merwe, J., Pepe, S., Bailey, M., Perkins, A., Lymbury, R., & … Rosenfeldt, F. (2010). Perioperative metabolic therapy improves redox status and outcomes in cardiac surgery patients: a randomised trial. Heart, Lung & Circulation, 19(10), 584-591. doi:10.1016/j.hlc.2010.06.659

Rayman, M. P. (2012). Selenium and human health. Lancet (London, England), 379(9822), 1256-1268. doi:10.1016/S0140-6736(11)61452-9.

Rayman, M. P., Stranges, S., Griffin, B. A., Pastor-Barriuso, R., & Guallar, E. (2011). Effect of supplementation with high-selenium yeast on plasma lipids: a randomized trial. Annals of Internal Medicine, 154(10), 656-665. doi:10.7326/0003-4819-154-10-201105170-00005

Witte, K. A., Nikitin, N. P., Parker, A. C., von Haehling, S., Volk, H., Anker, S. D., & … Cleland, J. F. (2005). The effect of micronutrient supplementation on quality-of-life and left ventricular function in elderly patients with chronic heart failure. European Heart Journal, 26(21), 2238-2244.

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte betraktas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *