Selen: skyddar mot ansamling av kvicksilver i kroppen

Även en relativt liten exponering för kvicksilver under graviditeten kan påverka utvecklingen av babyns hjärna och nervsystem. Lyckligtvis har ett tillskott av ett selenberikat jästpreparat visat sig signifikant kunna minska ansamlingen av kvicksilver i kroppens vävnader.

Kvicksilver.  I form av metylkvicksilver är det ett mycket farligt biologiskt toxin.  Det är skadligt för våra hjärnor och nervsystem, för levern och njurarna.  För hög exponering för metylkvicksilver kan sannolikt orsaka hjärn- och nervskador.

Som tur är kan selentillskott hjälpa.  Och det gör de faktiskt.  Förhållandet mellan kvicksilver och selen är en historia med ironisk knorr.  Lika mycket selen som binds till kvicksilver i kroppen och oskadliggör kvicksilvret – vilket är mycket bra för oss – lika mycket selen kunde i stället ha använts för produktion av nyttiga selenproteiner med andra viktiga biologiska funktioner.

När selen används för att skydda oss mot giftigt kvicksilver får vi alltså färre selenproteiner som verkar som antioxidanter och neutraliserar skadliga fria radikaler, färre selenproteiner som stärker immunförsvaret och sköldkörtelns funktion, och färre selenproteiner som bidrar till att minska risken för cancer.

Låt oss ta en närmare titt på sambandet mellan kvicksilver och selen.

Var kommer kvicksilvret från?
Det kvicksilver vi utsätts för kommer från flera olika källor:

 • tillsatser i processade livsmedel
 • fisk och skaldjur
 • industriella föroreningar (till exempel från kolkraftverk, cementfabriker, pappersmassefabriker och pappersbruk)
 • läckage av kvicksilverångor från amalgamfyllningar i tänderna.

Vad gör selen?
Enbart kvicksilver binds starkt vid fettvävnaden i kroppen.  Det ansamlas i vävnader och organ och binder upp receptorer som skulle vara tillgängliga för viktiga vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.
Lyckligtvis dras kvicksilvret till selen och skapar starka band med selenföreningar.

Bandet mellan kvicksilver och selen neutraliserar kvicksilvrets reaktivitet.  Dessutom tas inte det komplex som bildas av kvicksilver och selen upp av kroppen.  Kroppen eliminerar kvicksilver-selenkomplexet.

Utarmning av selenlagren i kroppen
Det är förstås mycket bra för oss att kvicksilver och selen dras till varandra och bildar starka band innan kvicksilvret kan tas upp i fettvävnaden där det kan skada oss.

Men som du förstår är den oundvikliga följden av att kvicksilvret binds så hårt till selen att mängden tillgängligt selen i kroppen minskar.  Det finns mindre selen för att bilda selenproteiner för andra viktiga biologiska funktioner:

 • antioxidativt skydd
 • skydd mot inflammation
 • skydd mot virus
 • förebyggande och skydd mot cancer
 • normal fertilitet och reproduktion
 • reglering av sköldkörteln.

Vi behöver ha ett lager av selen
Vem behöver ta ett bra selentillskott?

 • alla som har amalgamfyllningar
 • alla som gärna äter fisk
 • alla som utsätts för föroreningar från industrier.

Jag säger det igen: Det är ironiskt att skyddet mot metylkvicksilver – vilket är bra – gör att kroppens selenlager minskar – vilket är dåligt.

Kvicksilver och selen i fisk
Fisk är inte bara en kvicksilverkälla.  Fisk och skaldjur är också bra källor till selen.  Men de två ämnen tar ut varandra genom att de kombineras.

Studier har visat att många fiskar faktiskt innehåller lika mycket selen, eller mer, som kvicksilver [Ralston].  Det gäller t.ex. för lax.

Det gäller sannolikt inte för grindval, haj, kungsmakrill och sandabborre.  Det gäller alltså att vara försiktig.

Det är inte utan skäl som miljövårdsmyndigheten och FDA i USA gemensamt tagit fram ett material om faran med kvicksilver i fisk.

Det är inte utan skäl som man varnar kvinnor för att äta för mycket tonfisk under graviditet.  Ett högre kvicksilverupptag har satts i samband med lägre IQ hos barn.

Mer om kvicksilver och tandfyllningar
Som tur är använder man inte amalgam lika mycket som förr, men många har fortfarande amalgamfyllningar i munnen.  Faran är att kvicksilverångor kan tränga upp ur fyllningarna när man äter och borstar tänderna.  Kvicksilverångorna skulle kunna tas upp i lungorna eller andra vävnader.

För att testa hypotesen att kvicksilverångor från amalgamfyllningar kan vara farliga, mätte dr Magnus Nylander och ett forskarteam kvicksilverkoncentrationen i obduktionsprover från mänsklig hjärna och njure.  Resultaten visade att kvicksilverkoncentrationen var högre hos personer med fler amalgamfyllningar.  De som inte hade några amalgamfyllningar hade lägre kvicksilverkoncentrationer [Nylander].

På liknande sätt fann man högre kvicksilverkoncentrationer i urin och blod från tandvårdspersonal som regelbundet hanterade amalgammaterial än i blod och urin från matchade kontrollpersoner [Akesson].

Byta amalgamfyllningar
En del ber sin tandläkare att byta ut deras amalgamfyllningar mot kompositfyllningar.  Om du funderar på att göra det bör du tala med tandläkaren om att ta selentillskott före, under och efter ingreppet.

Om kvicksilverångor avges till din mun och dina lungor när tandläkaren byter ut fyllningarna kan det vara bra att ha en selenreserv för att neutralisera kvicksilvret, eller hur?

Kliniska prövningar av selen och kvicksilver
I minst två kliniska studier har man undersökt hur ett tillskott av selen påverkar ansamlingen av kvicksilver i kroppen.

Seppänen-studien
Data från denna studie visade att ett tillskott av 100 mikrogram av ett jästbaserat selentillskott varje dag i fyra månader gav en signifikant ökning av selenkoncentrationen i serum och en signifikant minskning av mängden ackumulerat kvicksilver [Seppänen].

Li-studien
Resultat från en tremånaders-studie där gruppen med aktiv behandling fick 100 mikrogram dagligen av ett jästpreparat med patenterat SelenoPrecise®-tillskott visade en signifikant större eliminering av kvicksilver (i urinen) och signifikant lägre nivåer av biomarkörer som tyder på oxidativ stress [Li].

Slutsatser om kvicksilver och selen
Vad visar forskningsresultaten?

Fisk
Vi ska inte vara rädda för att låta fisk bli en regelbunden del av vår kost.  Omega 3-fettsyrorna i fisk är bra för hälsan.  Bara vi ser till att vi får i oss tillräckligt med selen i kosten och genom kosttillskott så att vi kan motverka kvicksilvret i fisken.

Tandfyllningar
Om vi har amalgamfyllningar är det en bra idé att se till att vi får i oss tillräckligt med selen som kan fånga upp de kvicksilverångor som kan avges från fyllningarna.  Och om vi väljer att byta ut amalgamfyllningarna måste vi fundera på om vi behöver ta ett bra selentillskott.

Industriella föroreningar
Den som bor nära ett kolkraftverk, en cementfabrik eller andra fabriker som kan släppa ut kvicksilver i luften eller vattnet gör bäst i att försöka få i sig tillräckligt med selen via kosten.

Ju mer kvicksilver vi exponeras för, desto mer behöver vi ta extra selen.

 

Källor:

Li, Y., Dong, Z., Chen, C., Li, B., Gao, Y., Qu, L., & Chai, Z. (2012). Organic selenium supplementation increases mercury excretion and decreases oxidative damage in long-term mercury-exposed residents from Wanshan, China. Environmental Science & Technology, 46(20), 11313-11318.

Nylander, M., Friberg, L., & Lind, B. (1987). Mercury concentrations in the human brain and kidneys in relation to exposure from dental amalgam fillings. Swedish Dental Journal, 11(5), 179-187.

Ralston, N.V. & Raymond, L.J. (2010). Dietary selenium’s protective effects against methylmercury toxicity. Toxicology, 278(1), 112-23.

Seppänen, K., Kantola, M., Laatikainen, R., Nyyssönen, K., Valkonen, V. P., Kaarlöpp, V., & Salonen, J. T. (2000). Effect of supplementation with organic selenium on mercury status as measured by mercury in pubic hair. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 14(2), 84-87.

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte användas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *