Selen bidrar till att minska graviditetskomplikationer

Ett tillräckligt intag av selen kan bidra till att minska risken för några av de allvarligaste komplikationerna under graviditet. Studier utförda med ett jästpreparat med tillsats av organiskt selen har gett uppmuntrande resultat.

Man har funnit att kvinnor som får missfall under de första tre graviditetsmånaderna eller får återkommande missfall har signifikant lägre selenkoncentration än kvinnor som inte får missfall.  Professor Margaret Rayman poängterar att selenkoncentrationen i blodet normalt är lägre under graviditeten, delvis på grund av att mängden blod ökar.  Ökad inflammation – som är inblandat vid ett missfall – kan emellertid också vara en orsak till den minskade mängden cirkulerande selen [Rayman 2012].

Inför den här artikeln sökte jag i databasen Medline efter resultat från randomiserade kontrollerade studier av selentillskott till gravida kvinnor med låg selenstatus.  Jag har hittat flera intressanta resultat.

Selen och oxidativ stress hos gravida kvinnor
Dr Tara och ett forskarteam gjorde en analys dels av oxidativ börda och dels av anti-oxidativ kapacitet hos totalt 166 kvinnor som var gravida för första gången.  Kvinnorna placerades slumpmässigt i den första trimestern (tre första graviditetsmånaderna) i antingen en grupp som fick aktiv behandling med 100 mg av ett jästbaserat selenpreparat per dag (n=83) eller i en grupp som fick placebo (”sockerpiller”) (n=83). Behandlingen pågick fram till förlossningen.

Studieresultaten visade att ett selentillskott kan minska oxidativ stress i samband med graviditet.  Oxidativ stress är den biomedicinska termen för cellskador orsakade av fria radikaler, om dessa fria radikaler inte neutraliseras av antioxidanter som t.ex. olika typer av selen som innehåller selenproteiner, eller coenzym Q10, vitamin C och E, med flera [Tara].

Selen och sköldkörtelfunktionen hos gravida kvinnor
Dr Negro och ett forskarteam undersökta den skyddande effekten av ett tillskott av 200 mikrogram selen dagligen under hela graviditeten.

Resultaten visar att selentillskott under graviditet och efter förlossning minskade inflammationen i sköldkörteln och antalet fall av underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) [Negro].

Selen och högt blodtryck hos gravida kvinnor
Dr Han och dr Zhou studerade effekten av ett tillskott av 100 mikrogram selen dagligen i 6–8 veckor under sen graviditet.   Kvinnorna i selengruppen och i placebogruppen fick samma mödravård före förlossningen.  Studieresultaten visade att selentillskott till gravida kvinnor förhindrade och minskade antalet fall av graviditetsorsakat högt blodtryck och graviditetsödem [Han].

Selen och preeklampsi hos gravida kvinnor
Preeklampsi (havandeskapsförgiftning) är en allvarlig graviditetskomplikation som medför högt blodtryck under graviditeten hos kvinnor som tidigare haft normalt blodtryck.  Utan behandling kan preeklampsi få allvarliga konsekvenser för modern och fostret.

Dr Rayman och ett forskarteam testade om ett tillskott med 60 mikrogram dagligen av ett jästpreparat med organiskt selen skulle skydda gravida kvinnor mot preeklampsi.  Med början i graviditetsvecka 12–14 fick kvinnorna i studien antingen de aktiva selentabletterna eller placebotabletter.  Behandlingen fortsatte tills barnet hade fötts.

Vecka 35 mätte forskarna hur mycket selen av typen sFlt-1 som deltagarna hade i blodet.  sFlt-1-molekylerna är proteiner som kallas endotelial tillväxtfaktorreceptor-1 och som kan användas för att förutsäga risken för preeklampsi.  Koncentrationen av sFlt-1 var signifikant lägre i gruppen som fick selenbehandling än i placebogruppen bland de gravida kvinnor som hade lägst selenstatus i utgångsläget.

Forskarna drog slutsatsen att selentillskott kan minska risken för preeklampsi hos kvinnor med låg selenstatus [Rayman 2014].

Selen och för tidig hinnbristning hos gravida kvinnor
Dr Tara och ett forskarteam studerade 166 kvinnor som var gravida för första gången och var i första trimestern, som slumpmässigt delades in i grupper som fick antingen 100 mikrogram per dag av ett patenterat jästpreparat med tillsats av selen, eller matchande placebo.

Studiedata visade att antalet fall av för tidig hinnbristning (innan förlossningen startat) var signifikant lägre i selengruppen än i placebogruppen [Tara].

Selen och förlossningsdepression hos nyblivna mödrar
Dr Mokhber och ett forskarteam delade in förstagångsgravida kvinnor i två grupper; 44 av dem fick selentillskott och 41 fick placebo.  Efter förlossningen fick kvinnorna ett frågeformulär om depression (Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)).

Kvinnorna i selengruppen hade poäng på EPDS-formuläret som var signifikant lägre än EPDS-poängen för kvinnorna i placebogruppen.  Forskarna drog slutsatsen att tillskott av ett jästpreparat berikat med organiskt selen kan minska risken för förlossningsdepression.

Säkerheten med att ge selentillskott under graviditet
83 förstagångsgravida kvinnor som fick jästpreparat med selentillsats från de tre första graviditetsmånaderna fram till förlossningen i studier utförda av dr Tara och hennes team, hade högre genomsnittliga selenkoncentrationer i serum i slutet av graviditeten.  De gravida kvinnor som fick aktivt selentillskott fick inte några allvarligare biverkningar [Tara].

Sammanfattning: Selentillskott och gravida kvinnor
Både selenstatus och selenintag verkar vara viktiga för att minska risken för komplikationer under graviditeten:

  • risken för kraftig oxidativ stress och/eller inflammation
  • risken för missfall eller för tidig förlossning
  • risken för havandeskapsförgiftning och graviditetsorsakat högt blodtryck
  • risken för förlossningsdepression.

Källor

Han, L., & Zhou, S. M. (1994). Selenium supplement in the prevention of pregnancy induced hypertension. Chinese Medical Journal, 107(11), 870-871.

Mokhber, N., Namjoo, M., Tara, F., Boskabadi, H., Rayman, M. P., Ghayour-Mobarhan, M., & Ferns, G. (2011). Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 24(1), 104-108.

Negro, R., Greco, G., Mangieri, T., Pezzarossa, A., Dazzi, D., & Hassan, H. (2007). The influence of selenium supplementation on postpartum thyroid status in pregnant women with thyroid peroxidase autoantibodies. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 92(4), 1263-1268.

Rayman, M.P., Searle, E., Kelly, L., Johnsen, S. (2014). Effect of selenium on markers of risk of pre-eclampsia in UK pregnant women: a randomised, controlled pilot trial. British Journal of Nutrition, 112(1), 99-111.

Tara, F., Rayman, M. P., Boskabadi, H., Ghayour-Mobarhan, M., Sahebkar, A., Alamdari, D. H., & Ferns, G. (2010). Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementation. Journal of Perinatal Medicine, 38(5), 473-478.

Tara, F., Rayman, M. P., Boskabadi, H., Ghayour-Mobarhan, M., Sahebkar, A., Yazarlu, O., & Ferns, G. (2010). Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 30(1), 30-34.

Tara, F., Maamouri, G., Rayman, M. P., Ghayour-Mobarhan, M., Sahebkar, A., Yazarlu, O., & Ferns, G. (2010). Selenium supplementation and the incidence of preeclampsia in pregnant Iranian women: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology, 49(2), 181-187.

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *