Hur det selenberikade jästtillskottet är formulerat

Bagerijäst är den jäst som förbrukar sockret i mjölet och producerar koldioxid som gör att brödet höjer sig vid bakning. Det är samma jäst som selenet är organiskt bundet till vid framställning av selenberikade jäst-tillskott. Vid framställningsprocessen bildar selenet selenföreningar som selenmetionin, metylselencystein, selencystin och ett flertal andra organiska selentyper. Det selen-berikade jästtillskottet tillhandahåller bäst upptag, bäst kvarhållande och det bästa antioxidativa, sjukdoms-förebyggande och immunmodule-rande stödet.

Vi vill att selentillskotten ska uppvisa stabilitet, säkerhet och biotillgänglighet.  Det selenberikade jästtillskottet är den bästa formuleringen för att uppnå de målen.

Selenet som används vid framställning av selenberikade jästtillskott har odlats med jästen Saccharomyces cerevisiae (bagerijäst).  Vi som redan tar selenberikade jästtillskott varje dag vet att jästen som används vid framställning av tillskottet inte är levande.  Jästcellerna kan inte tränga in i våra kroppar och förökas där eftersom jästcellerna inte lever.

Olika former av selentillskott

De selentillskott man kan köpa innehåller både oorganiska och organiska former av selen.  Det finns tillskott som är framställda med oorganiska former som innehåller selensalter som natriumselenit och natriumselenat.  Deras upptag i kroppen är inte på långa vägar så bra som upptaget för de bästa organiska selenberikade jästtillskotten.

Observera: När vi använder uttrycken ”organisk” respektive ”oorganisk” i samband med selentillskott, menar vi att selenföreningarna antingen innehåller elementen kol och väte (är organiska) eller inte (är oorganiska).

En av de organiska formerna av selen som finns i de selentillskott man kan köpa är formen selenmetionin (C5 H11 NO2 Se).  Selenmetionin är den form som förekommer i paranötter, spannmål och grönsaker.

Tyvärr har tillskott som innehåller en syntetiska version av selenmetionin använts i vissa studier på människa och resultaten har inte motsvarat förhoppningarna, särskilt inte i studien Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT) [Lippman 2009].

Ett bra selenberikat jästtillskott innehåller naturligt förekommande organiskt selenmetionin förutom metylselencystein (C4 H9 NO2 Se), formen som finns i vitlök och broccoli, och totalt så många som 30 olika typer av selen [Larsen 2004].  Många av dessa 30 olika selentyper kan mycket väl ha biologiska funktioner som ett oorganiskt eller syntetiskt selenmetionin-tillskott inte kan stå till tjänst med.

Det kan också finnas variationer vid standardiseringen av beredningen bland de selenberikade jästtillskott man kan köpa.  Variation i sammansättningen och av typerna som finns i olika selenberikade jästtillskott antyder att det kan finnas skillnader i selenets biotillgänglighet.

Bäst dokumenterade Europa-tillverkade selenberikade jästtillskottet

Det bäst dokumenterade selenberikade jästtillskottet, som tillverkas i Danmark och finns att köpa i USA, har genomgående följande egenskaper [Larsen 2004; Bügel 2008]:

 • en upptagsnivå på 89–90 %
 • ett innehåll av organiskt selenmetionin på cirka 60 %
 • totalt 30 organiska selentyper
 • högst 1 % oorganiskt selen.

Upptag av det selenberikade jästtillskottet

Selenet från ett selenberikat jästtillskott tas upp och kvarhålls bättre i kroppen än selenet från ett syntetiskt selenmetionin-tillskott eller ett oorganiskt selentillskott [Bügel 2008].

I pilotstudien från Storbritannien inför studien PREvention of Cancer by Intervention with Selenium (PRECISE) uppnådde studiedeltagarna (60–74 år) med lågt selenstatus vid studiens start (baslinjen) följande dosberoende ökningar av selenhalterna i blodplasma efter sex månader med daglig förstärkning med SelenoPrecise®:

 • 100 mikrogram dagligen: 61 procents ökning av selenhalten
 • 200 mikrogram dagligen: 113 procents ökning av selenhalten

Daglig dos av det selenberikade jästtillskottet

Det är svårt att göra ett generellt uttalande om hur mycket selen vuxna personer behöver dagligen.  Selen syntetiseras inte i människokroppen. Den huvudsakliga källan för selen är kosten och vad vi äter varierar mellan regioner och vanor.

 • Mängden selen som fås genom kosten kan också variera avsevärt beroende på var i världen maten produceras.  Vissa jordar och växter innehåller mycket selen; andra nästan inget.
 • I de livsmedel vi äter kan också seleninnehållet variera efter säsong.
 • Det finns variationer i den typ av livsmedel vi äter.

Sammanfattningsvis kan det vara tillrådligt att låta kontrollera den egna selenhalten med ett blodprov. Husläkaren eller din vårdcentral kan hjälpa till med ett sådant selentest.

Då kan man se om man ligger under mätvärdet 120–150 mikrogram selen per liter blodplasma [Hurst 2010].  I så fall kan man behöva ett tillskott på 50 mikrogram eller 100 mikrogram dagligen.

Selenets funktion i kroppen

Vi vet att vi behöver ett tillräckligt intag av selen för produktionen av selenproteiner (många av dem är selenenzymer). De behövs för följande hälsofördelar:

 • antioxidativt skydd för cellerna mot oxidativa skador
 • optimal funktion av immunsystemet
 • optimal metabolism hos sköldkörtelhormonerna
 • reduktion av cancerrisken
 • produktionen av sädesceller.

Selenberikad jäst och minskad risk för oxidativ stress

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie hade friska män som tog ett selenberikat jästtillskott under nio månader signifikant reducerade nivåer av kända biomarkörer för oxidativ stress.  Friska män som tog ett tillskott av selenmetionin med en liknande mängd selen hade inte det [Richie 2014].

Selenberikad jäst och reducerad cancerrisk

Supplementering med ett selenberikat jästtillskott som innehåller många selenformer, däribland organisk selencystein, selenmetionin och metylselencystein har i ett flertal studier associerats med reducerad cancerrisk [Blot 1993; Prasad 1995; Clark 1996; Hercberg 2004].

Supplementering med ett syntetiskt 100 procentigt selenmetionin-tillskott genererade inte cancerförebyggande fördelar [Lippman 2009].

Slutsats: Selenberikad jäst är det bästa valet

Det är viktigt att välja noga när man väljer selentillskott.

 • Man vill inte ha ett tillskott med oorganiskt selen.
 • Man vill inte ha ett tillskott med syntetisk selenmetionin.
 • Man vill inte ha ett tillskott som är 100 procent selenmetionin.

Det här vill man ha!

 • Man vill ha ett organiskt tillskott som är bundet till jäst och innehåller olika typer av selen däribland metylselencystein.
 • Man vill ha ett tillskott som har testats i randomiserade kontrollstudier.

I en kommande artikel kommer jag att sammanfatta något av den vetenskapliga forskning som utförts på selenberikade jästtillskott.

Källor

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., Wang, G. Q., & Li, B. (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483- 1492.

Bügel, S., Larsen, E. H., Sloth, J. J., Flytlie, K., Overvad, K., Steenberg, L. C., & Moesgaard, S. (2008). Absorption, excretion, and retention of selenium from a high selenium yeast in men with a high intake of selenium. Food & Nutrition Research, 52doi:10.3402/fnr.v52i0.1642.
Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & … Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA, 276(24), 1957-1963.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Bertrais, S., Mennen, L., Malvy, D., & Briançon, S. (2004). The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Archives of Internal Medicine, 164(21), 2335-2342.

Hurst, R., Armah, C. N., Dainty, J. R., Hart, D. J., Teucher, B., Goldson, A. J., & Fairweather-Tait, S. J. (2010). Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 91(4), 923-931.

Larsen, E. H., Hansen, M., Paulin, H., Moesgaard, S., Reid, M., & Rayman, M. (2004). Speciation and bioavailability of selenium in yeast-based intervention agents used in cancer chemoprevention studies. Journal of AOAC International, 87(1), 225-232.

Lippman, S. M., Klein, E. A., Goodman, P. J., Lucia, M. S., Thompson, I. M., Ford, L. G., & … Coltman, C. J. (2009). Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama, 301(1), 39-51.

Prasad, M. P., Mukundan, M. A., & Krishnaswamy, K. (1995). Micronuclei and carcinogen DNA adducts as intermediate end points in nutrient intervention trial of precancerous lesions in the oral cavity. European Journal of Cancer. Part B, Oral Oncology, 31B(3), 155159.

Richie, J. J., Das, A., Calcagnotto, A. M., Sinha, R., Neidig, W., Liao, J., & … El-Bayoumy, K. (2014). Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prevention Research (Philadelphia, Pa.), 7(8), 796-804. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-14-0042

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte heller tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *