Selentillskott och parametrar av spermiekvalitet

Tillskott med selen och Q10 har positiva effekter på spermier, dess rörlighet och spermiemorfologi. Det verkar finnas ett speciellt inbördes förhållande mellan tillräckliga koncentrationer av selen och Q10. Var och en behövs för optimal funktion av den andra.

Data från två randomiserade och kontrollerade studier har visat att selentillskott har följande signifikanta och fördelaktiga effekter (Salas-Huertos):

  • förbättrad spermievolym och koncentration
  • förbättrad spermierörlighet
  • förbättrad spermiemorfologi

Selentillskott på 100 mikrogram per dag i 3 månader förbättrade spermierörligheten och ökade chansen till befruktning. Selentillskott på 200 mikrogram per dag i 6 månader förbättrade spermavolymen, det totala antalet spermier och koncentration samt spermiemorfologin (Salas-Huertos).

Data från 5 andra randomiserade och kontrollerade studier har visat att Q10-tillskott är signifikant associerat med följande fördelaktiga effekter:

  • förbättrat antal spermier
  • förbättrad koncentration av spermier
  • förbättrad spermierörlighet
  • förbättrad spermiemorfologi

Q10-tillskottet var mest effektivt när tillskottet gavs i intervallet, 200 till 300 milligram per dag (i uppdelade doser) under minst 3 månader och särskilt efter 6 månader (Salas-Huertos).

Selen och Q10 och spermaparametrar

Data tyder på att tillskott med selen och Q10 kan hjälpa till att förbättra fertiliteten hos män (Salas-Huertos).

Oxidativ stress – ett överskott av skadliga fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter – är en stark bidragande orsak till manlig infertilitet. Oxidativ stress är associerad med spermadysfunktioner och skador på spermier. Höga nivåer av skadliga fria radikaler är associerade med DNA-skador på spermier och låg spermierörlighet (Salas-Huertos).

Både selen i form av selenoproteiner – glutationperoxidaser, tioredoxinreduktaser och jodtyronin deiodinaser – och Q10 i sin reducerade form spelar en viktig roll som antioxidanter, vilket dämpar omfattningen av oxidativ stress och cellskador.

Selen och Q10: En speciell inbördes relation?

I KiSel-10-studien tilldelade professor Urban Alehagen och hans forskargrupp slumpmässigt de pensionärer som dagligen under fyra år gavs 200 mikrogram selenjäst med högt innehåll av selen och 200 milligram Q10 eller placebo. Gruppen som fick den aktiva behandlingen hade följande fördelaktiga resultat (Alehagen):

  • minskad dödlighet i hjärtsjukdomar
  • förbättrad hjärtfunktion
  • bättre hälsorelaterad livskvalitet

Professor Alehagen har betonat det speciella förhållandet mellan selen och Q10. Han har förklarat att otillräckligt intag av selen kan förhindra att cellerna får tillräckliga koncentrationer av Q10 och att tillräckliga Q10-nivåer behövs om cellerna ska ha optimal selenfunktion (Alehagen).

Den antioxidantskyddande effekten av selen och Q10 som sågs i KiSel-10-studien kan också förklara de positiva effekterna av selen och Q10 på spermieparametrar.

Randomiserade kontrollerade studier med selen och Q10

Randomiserade och kontrollerade studier värderas som hög standard inom forskningen. Randomisering (slumpmässigt) är viktigt eftersom det säkerställer att alla deltagare i studien har lika goda chanser att tilldelas den aktiva behandlingen eller motsvarande placebo. Randomisering är en metod för att minska eller eliminera förekomsten av partiskhet i tilldelningen av försökspersoner.

Kontrollerade prövningar är studier där resultaten av den aktiva behandlingen – selenstillskottet eller Q10-tillskottet – kan jämföras med resultaten från placebo. Oftast är de randomiserade kontrollerade studierna också dubbelblinda. Varken forskarna eller studiedeltagarna vet vem som får vad fram tills studien är slutförd, och förseglingen på koden har brutits. Dubbelblinda studier eliminerar effekten av förväntningarna från både forskare och deltagare.

Sammanfattning: Selen och Q10 och fertilitet hos män

Enligt Linus Pauling Institute´s Micronutrient Information Center är utvecklingen av mogna spermaceller och manlig fertilitet i hög grad beroende av tillgängligheten av glutationperoxidas-4 (GPx-4) selenoproteiner.

Det finns bevis för att cellerna behöver tillräckliga koncentrationer av Q10 för att ha optimal selenfunktion. Detta kan vara likadant för spermier som för muskel- och nervceller samt andra celler.

Resultaten från randomiserade och kontrollerade studier visar att både selen- och Q10-tillskott förbättrar spermieparametrar.

Källor

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 157-162.

Salas-Huetos A, Rosique-Esteban N, Becerra-Tomas N & Vizmanos B. (2018). The effect of nutrients and dietary supplements on sperm quality parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Adv Nutr; 9(6): 833-848.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *