Kombinationen av selen och coenzym Q10

Den svenske kardiologen och överläkaren Urban Alehagen har skrivit övertygande om att det finns ett speciellt samband mellan selen och coenzym Q10 för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen föreläser om de terapeutiska kardiovaskulära fördelarna med ett kombinerat tillskott av selen och coenzym Q10.

Professor Alehagen och den norske professorn Jan Aaseth poängterar att ett lågt selenintag och selenstatus kan begränsa cellernas förmåga att få optimala koncentrationer av coenzym Q10 och att cellerna behöver tillräckligt med coenzym Q10 för att tillåta optimal funktion av selen (Alehagen & Aaseth 2015a).

I den kliniska interventions-studien, KiSel-10, där svenska pensionärer med en medelålder 78 år, fick selen och Q10 dagligen under fyra år, visade resultaten att det kombinerade tillskottet av selen och Q10, jämfört med placebobehandling, kan vara fördelaktigt i befolkningar som har låg selenstatus:

Dessutom kvarstod den gynnsamma effekten av det kombinerade selen- och Q10-tillskottet till år 12 av uppföljningen i den kompletterade gruppen, och även i kompletterade undergrupper med diabetes, högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom och nedsatt funktionsförmåga på grund av nedsatt hjärtfunktion (Alehagen 2018a).

KiSel-10-studien med ett kombinerat selen- och Q10-tillskott

I KiSel-10-studien registrerade forskarna 443 svenska pensionärer med låg selen- och Q10-status. Studiedeltagarna delades slumpmässigt in en aktiv behandlingsgrupp (200 mikrogram selen och 200 milligram Q10 dagligen) eller till en placebobehandlingsgrupp (Alehagen 2020a).

 • Serumselenstatus i början av studien: 67,1 mikrogram per liter.
 • Serumselenstatus efter 48 månaders tillskott: 210,3 mikrogram per liter i den aktiva behandlingsgruppen och 72 mikrogram per liter i placebogruppen
 • Q10-status i början av studien: 0,82 milligram per liter.
 • Q10-status efter 48 månaders tillskott: 2,17 milligram per liter i den aktiva behandlingsgruppen och ingen signifikant förändring i placebogruppen.
Betydande resultat av kombinerat selen- och Q10-tillskott

Data från KiSel-10-studien visade följande signifikanta resultat i den aktiva behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen:

 • minskade plasmanivåer av två biomarkörer för oxidativ skada (Alehagen 2015b)
 • minskade plasmanivåer av sex biomarkörer för systemisk inflammation (Alehagen 2015c; Alehagen 2019)
 • minskade serumnivåer av åtta biomarkörer för fibros (Alehagen 2018b)
 • minskade plasmanivåer av von Willebrand-faktorn och plasminogenaktivatorinhibitor-1, båda biomarkörer för endoteldysfunktion (Alehagen 2020b)
 • minskad fruktosamin koncentration jämfört med koncentrationen i placebogruppen, som tenderade att öka. Koncentrationen av fruktosamin är positivt associerad med frekvensen av diabetes och ökad blodsockernivå (Alehagen 2020a)
 • förbättrad njurfunktion hos äldre med selenbrist (Alehagen 2020c)
 • förhindrade en ökning av D-dimer nivåer, som är associerade med ökad risk för trombotiska sjukdomar (Alehagen 2021)

Dessutom visade data från KiSel-10-studien att dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar var högre i undergruppen med de lägre serumselenkoncentrationerna (<65 μg/L) jämfört med undergruppen som hade en högre serumselenkoncentration (>85 μg/L) (Alehagen 2016).

Sammanfattning: Dokumenterade selen- och Q10-tillskott

Vi måste komma ihåg att alla selen och Q10-tillskott inte är lika bra.

Baserat på tillgängliga bevis verkar selenberikad jäst vara det bättre valet av selentillskott (Richie 2014).

Absorption och biotillgänglighet av Q10-tillskott kan variera avsevärt; det är bäst att välja ett Q10-tillskott med dokumenterad absorption och kliniska effekter (Lopez-Lluch 2019; Mortensen 2014).

Källor

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. J Trace Elem Med Biol. 2015a;31:157-62.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015b Nov-Dec;41(6):443-52.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E, Johansson P. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015c Sep 16;10(9):e0137680.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. PLoS One. 2016 Jul 1;11(7):e0157541.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018a Apr 11;13(4):e0193120.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Svensson E, Johansson P, Larsson A. Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors. 2018b Mar;44(2):137-147.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019 Mar 18;16:5.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2020a;61:126541.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A, Lindahl TL. Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and coenzyme Q10 to an elderly population with a low selenium status. Eur J Nutr. 2020b Dec;59(8):3581-3590.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Brismar K, Larsson A. Selenium and Coenzyme Q10 Supplementation Improves Renal Function in Elderly Deficient in Selenium: Observational Results and Results from a Subgroup Analysis of a Prospective Randomised Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Nutrients. 2020c Dec 9;12(12):3780.

Alehagen U, Aaseth J, Lindahl TL, Larsson A, Alexander J. Dietary Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Prevents Increase in Plasma D-Dimer While Lowering Cardiovascular Mortality in an Elderly Swedish Population. Nutrients. 2021 Apr 17;13(4):1344.

Johansson P, Dahlström Ö, Dahlström U, Alehagen U. Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. J Nutr Health Aging. 2015 Nov;19(9):870-7.

López-Lluch G, Del Pozo-Cruz J, Sánchez-Cuesta A, Cortés-Rodríguez AB, Navas P. Bioavailability of coenzyme Q10 supplements depends on carrier lipids and solubilization. Nutrition. 2019 Jan;57:133-140.

Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, Dolliner P, Filipiak KJ, Pella D, Alehagen U, Steurer G, Littarru GP; Q-SYMBIO Study Investigators. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *