Selen och sköldkörteln

Sköldkörteln är det organ i kroppen som innehåller mest selen per gram vävnad (Wang 2023).

Illustration of thyroid gland from Wikimedia Commons
Sköldkörteln tillverkar och frigör hormoner som styr vår ämnesomsättning, det vill säga reglerar hur vi använder energi. Källa: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/.

I en översiktsartikel från 2023 sammanfattar Wang et al. skälen till varför lämpligt selenintag och status är nödvändigt för god sköldkörtelhälsa.

Människor kan inte framställa selen; det dagliga intaget av selen beror på innehållet i individens kost.

  •  Selenhalten i maten beror på selenhalten i jorden, som varierar kraftigt från region till region i världen. En stor del av Europa har selenfattig jord; en stor del av jordbruksmarken i USA är betydligt rikare på selen.
  • Selen är ett mikronäringsämne som möjliggör kroppens syntes av cirka 25 identifierade selenoproteiner som innehåller aminosyran selenocystein.
  • De mest kända selenoproteinerna – som glutationperoxidaser, tioredoxinreduktaser och jodtyronindeiodinaser – uttrycks i sköldkörteln, där de bidrar till metabolismen av sköldkörtelhormon och till de antioxidativa försvaret.
  • Selenbrist ökar risken för flera typer av sköldkörtelsjukdomar.

Selentillskott och sköldkörtelsjukdomar

Wang et al. (2023) rapporterar följande resultat från kliniska prövningar av selentillskott. De rekommenderar att vi behöver mer kliniska bevis för effektiviteten av selenbehandling av sköldkörtelsjukdomar.

  • Selentillskott bromsar utvecklingen av Graves orbitopati och förbättrar kvaliteten på patienternas liv.
  • Selentillskott är associerat med minskade nivåerna av antityreoidea-peroxidasantikroppar och med förbättrad sköldkörtelultraljudsstruktur hos patienter med Hashimotos tyreoidit.
  • Selentillskott har visat varierande anticanceraktivitet hos patienter med sköldkörtelcancer.

Starkt samband mellan selen och sköldkörtelsjukdom

Selen och Graves sjukdom

Wang et al. (2023) granskade data från elva kliniska prövningar. Nio kliniska prövningar visade att selentillskott resulterar i att snabbare uppnå normal sköldkörtelfunktion hos patienter med hypertyreos. Två kliniska prövningar visade inte den gynnsamma effekten av selentillskott. Skillnaden i utfall kan vara relaterad till skillnader i form av selentillskottet, dosen, varaktigheten av tillskottet och näringsstatus hos studiedeltagarna. Läs mer