Selen och inflammatorisk tarmsjukdom: En recension

Här kommer slutsatserna från en genomgång av tillgänglig forskningslitteratur om selen och inflammatorisk tarmsjukdom (Ala & Kheyri 2021).

 • Selenbrist är vanligt hos patienter med inflammatorisk tarms
  Diagram of gastrointestinal tract
  Inflammatorisk tarmsjukdom består av två undertyper: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. IBD är en mycket komplex sjukdom som är svår att hantera. En uppskattning är att 1 miljon invånare i USA och 2,5 miljoner i Europa lider av IBD. Dessa patienter ställs inför höga läkemedels-kostnader, socialt stigma och försämrad livskvalitet. IBD-patienter lider av malabsorption och har ofta brist på selen och andra mikronäringsämnen. Selenbrist är vanligt hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), och det finns ett samband mellan ökad selenbrist och sjukdomens svårighetsgrad. Selentillskott lindrar kolit (inflammation) i tjocktarmen.

  jukdom (IBD) och det finns ett orsakssamband mellan ökad selenbrist och sjukdomars svårighetsgrad.

 • Selen bidrar till en effektiv funktion av antioxidantsystemet och lindrar kolit.
 • Selen hjälper läkning av tarmslemhinnan genom modifiering av immunsvaret.
 • Selen kan förbättra aktiviteten hos tarmskyddande mikrobiota, vilket minskat hos de med IBD.
 • Selen kan minska risken för kolorektal cancer genom att hitta fler signalvägar.

Hur hjälper tillräcklig selenstatus patienter med inflammatorisk tarmsjukdom?

Tillräckligt intag av selen behövs för biosyntesen av selenoproteiner, vilket bidrar till antioxidativt skydd av celler och till att immunsystemet fungerar effektivt.

 • Selen via selenoproteinets inverkan är känt för att ha antiinflammatoriska egenskaper.
 • Tillräcklig selenstatus stöder tarmskyddande mikrobiotan, vilket indirekt förbättrar IBD.
 • Selen kan blockera vissa av tumörgenesvägarna som undersöks vid kolitassocierad kolorektal cancer.
Intag av selen varierar från region till region

Kostintaget och individens serumnivå av selen varierar från region till region. Till exempel har den amerikanska befolkningen högre serumnivåer av selen (cirka 124–193 mcg/L) jämfört med befolkningen i Europa och Mellanöstern (cirka 50–120 mcg/L), och detta bara för att jordarna i många regioner i Nordamerika är rika på selen.

 • Normala blodselenkoncentrationer måste ligga inom ett relativt smalt intervall på 100–170 mcg/L (Rayman 2012 figur 3).
 • Ett dagligt intag av selen i kost och kosttillskott på 100–200 mikrogram per dag bör ge tillräckligt med selen för personer med normalt upptag. Ett dagligt intag av mer än 350 till 700 mikrogram selen anses vara giftigt (Ala & Kheyri 2021).
Transport och distribution av selen i kroppen

I kroppen ersätter en del av det primära selenet, svavlet i aminosyran cystein, som i sin tur blir selenocystein. Selenocystein är en komponent i 25 identifierade selenoproteiner. Dessa selenoproteiner har många olika funktioner, främst antioxidativa och antiinflammatoriska funktioner.

Selen som innehåller selenocystein, behöver en transportör för att bära den till dess målvävnader. Selenoprotein P (SEPP) är den primära transportören i blodet. Det produceras främst i levercellerna (Ala & Kheyri 2021).

Fördelningen av selen i kroppen följer en vävnadshierarki. Även i tider med selenbrist bibehåller hjärnan och testiklarna högre mängder selen än vad som behövs för deras funktion. Tillförsel av selen till immunsystemet prioriteras däremot inte högt. Det mesta av kroppens selen lagras i skelettmusklerna (Ala & Kheyri 2020).

Antioxidantverkan av selenoproteiner

Antioxidanter omvandlar skadliga reaktiva syrearter till mindre skadliga produkter. Dessa syrearter är allmänt kända som fria radikaler, och de fria radikalerna är biprodukter från cellulära metabola processer. I små mängder tjänar de fria radikalerna användbara ändamål som cellförökning och cellsignalering.

 • I allt för stora mängder kan fria radikaler skada lipider, nukleinsyror och proteiner (Ala & Kheyri 2021). Ett tillstånd som kallas oxidativ stress.
 • Reglering och dämpning av okontrollerad oxidativ stress hjälper till att hantera IBD (Ala & Kheyri 2021).
 • Selen verkar genom selenoproteiner, som en del av kroppens antioxidantförsvar. De mest aktiva antioxidant-selenoproteinerna är medlemmar i grupperna glutationperoxidas (GPx) och tioredoxinreduktas (Trx).
Selen och immunsystemet

Det finns ett nära samband mellan tillräcklig selenstatus och immunsystemets funktion. Selen ökar och modifierar immunsvaret.

 • Funktionen av den medfödda immuniteten beror i hög grad på produktionen av reaktiva syrearter för att inaktivera skadliga mikroorganismer. Fagocyter behöver selen och selenoproteiner för att minska sina oxiderade produkter.
 • Selen är också inblandad i den adaptiva immuniteten. Selen är en förstärkare för IL2-receptorsignalering. Dessutom främjar selen aktiveringen av humana T-celler genom T-cellsreceptorer. Det är det ökade uttrycket av glutationperoxidas-1 och tioredoxinreduktas-1 som är involverade i denna effekt på det adaptiva immunsystemet.
 • Även om selen dessutom förbättrar T-cellssvar vid behov, förhindrar det okontrollerad aktivering av immunsystemet vid autoimmuna sjukdomar (Ala & Kheyri 2021).
Kliniska försök med selen för behandling av kolit

Prekliniska studier visar att selen kan lindra kolit. Men nu behövs kliniska prövningar för att verifiera effekten och för att bestämma den bästa formen och dosen av selen.

Stedman studien

Patienter med mild till måttlig ulcerös kolit fick två tabletter selen (300 mcg) i kombination med antioxidanter som betakaroten, vitamin C och vitamin E i åtta veckor.

Behandlingen med selen + antioxidanter ökade selennivåerna hos patienterna och minskade deras järnnivå.

Behandlingen var associerad med en signifikant minskning av mängden mjuk avföring/flytande avföring (Stedman 1997).

Shapira studien

Patienter fick dagligen tillskott som innehöll 1000 mg curcumin, 200 mcg selen och 500 mg grönt te-extrakt i 8 veckor. Resultaten av studien var förbättrad endoskopisk inflammation och tillfällig symtomlindring av mild till måttlig ulcerös kolit (Shapira 2018).

Slutsatser
 • Patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar har ofta låg selenstatus.
 • Ju lägre selenstatus, desto svårare är sjukdomen.
 • Selentillskott, för att återställa bristen, utgör underlaget för biosyntesen av selenoproteinerna, som har en antioxidativ och antiinflammatorisk effekt.
 • Forskarna Ala och Kheyri drar slutsatsen att selen verkar vara ett bra alternativ för att lindra selenbrist-IBD både på kort och lång sikt.
Källor

Ala M, Kheyri Z. The rationale for selenium supplementation in inflammatory bowel disease: A mechanism-based point of view.
Nutrition. 2021; 111153.

Ghishan FK, Kiela PR. Vitamins and Minerals in Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterol Clin North Am. 2017 Dec;46(4):797-808.

Hariharan S, Dharmaraj S. Selenium and selenoproteins: its role in regulation of inflammation. Inflammopharmacology. 2020 Jun;28(3):667-695.

Kudva AK, Shay AE, Prabhu KS. Selenium and inflammatory bowel disease. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2015;309(2):G71-G77.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68.

Shapira S, Leshno A, Katz D, Maharshak N, Hevroni G, Jean-David M, et al. Of mice and men: a novel dietary supplement for the treatment of ulcerative colitis. Therapeutic advances in gastroenterology. 2018;11:1756283X17741864.

Stedman JD, Spyrou NM, Millar AD, Altaf WJ, Akanle OA, Rampton DS. Selenium supplementation in the diets of patients suffering from ulcerative colitis. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. 1997;217:189-91.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *